Đang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhật
 
 

Kế hoạch thực hiện chương trình 5S

10:54 06/09/2011
Được sự chấp thuận và phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, từ tháng 9 năm 2011 công ty bắt đầu khởi động xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
LOTUS SECURITY                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          
 
   Số: 001/KH5S                        Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2011
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH 5S”
______
 
Kính gửi:       + CÁC CHI NHÁNH
+ VPĐD
+ CÁC PHÒNG, BAN
  
              Được sự chấp thuận và phê duyệt của Ban Tổng Giám Đốc, từ tháng 9 năm 2011 công ty bắt đầu khởi động xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Đơn vị tư vấn là Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (tên tiếng Anh Quatest 3), thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Qua bước đầu áp dụng vào thực tiễn công việc hàng ngày, đã tạo nên những chuyển biến tốt trong công tác tổ chức quản lý, cũng như bộ mặt công ty. Chặng đường sắp tới còn nhiều những khó khăn, vừa làm vừa học, do đó cần có sự tập trung nỗ lực hơn nữa của tập thể cán bộ,  từ cán bộ quản lý đến nhân viên ở các mục tiêu. Mục tiêu của công ty là “Trong năm 2011 phải thay đổi cơ bản về bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty thực sự khác biệt”.
             Qua nghiên cứu tìm hiểu các phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý trong xu thế hiện nay, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội, công ty nhận thấy một trong những công cụ hữu ích có thể áp dụng được là “Chương trình 5S”. Vì vậy, Ban Tổng Giám Đốc quyết định triển khai thực hiện “Chương trình 5S” song hành cùng chương trình quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.  
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Thực hiện chương trình 5S nói một cách nào đó là tiến hành thay đổi hành vi và hình thành thói quen tốt, thói quen làm việc chuyên nghiệp và hướng tới khía cạnh năng suất, chất lượng của công việc. Đây là một trong những yêu cầu của công ty đối với CBNV, phù hợp với xu thế phát triển thời đại.
2. Tất cả CBNV trong công ty từ cán bộ quản lý đến nhân viên làm việc tại mục tiêu, phải nắm vững nội dung chương trình 5S để áp dụng vào công việc hàng ngày tại nơi làm việc. Đây là nội dung sẽ đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với cá nhân, đơn vị từ năm 2011.
 
 
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Đối tượng áp dụng:
      Tất cả CBNV Lotus. Đối với chi nhánh, VPĐD thì Trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện chương trình 5S tại đơn vị trong từng thời điểm đánh giá. Chương trình 5S thể hiện ở tất cả các khâu của quá trình hoạt động trong công ty, từ phòng làm việc, nơi làm việc, phòng họp, các mục tiêu….
2. Thời gian áp dụng:
      Kể từ ngày Kế hoạch được Ban Tổng Giám Đốc ký ban hành, áp dụng đến khi có một văn bản mới thay thế.
3. Nội dung “Chương trình 5S”:
3.1. Sàng lọc (S1):
 - Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết;
 - Loại bỏ những thứ không cần thiết;
 - Xác định đúng số lượng đối với những thứ cần thiết.
                * Ý nghĩa: Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết.
3.2. Sắp xếp (S2):
 - Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ tự ngăn nắp, khoa học;
 - Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ;
 - Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, con người... sao cho tiến trình làm việc trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ.
                * Ý nghĩa: Sắp xếp đồ vật đúng chỗ theo quy tắc, chuẩn mực nhất định.
3.3. Sạch sẽ (S3):
 - Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ;
 - Hạn chế nguồn gây dơ bẩn, bừa bãi;
 - Luôn lau chùi có “Ý thức”.
                * Ý nghĩa: Làm vệ sinh và giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ.
3.4. Săn sóc (S4):
 - Thiết lập một chương để duy trì việc thực hiện thường xuyên và có ý thức 3S trên;
 - Tổ chức việc thi đua và đánh giá kết quả thực hiện giữa các phòng, ban để giữ vững và làm tăng sự quan tâm của nhiều người về 5S.
                  * Ý nghĩa: Thực hiện thường xuyên 3S trên. Tiêu chuẩn hóa và duy trì.
3.5. Sẵn sàng (S5):
 - Thực hiện tốt, thường xuyên, có kỷ luật và tự giác 4S trên.
                  * Ý nghĩa: Thực hiện 4S trên một cách tự giác với chất lượng cao.
     * Lợi ích của việc thực hiện 5S:
    - Công việc được kiểm soát dễ dàng hơn; thu thập thông tin dữ liệu được tiến hành dễ dàng và nhanh chóng hơn.
    - Tiết kiệm được thời gian, không phải mất nhiều thời giờ cho tìm kiếm.
    - Chế độ bảo quản an toàn được thực hiện vững chắc hơn; công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường, giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn và cháy nổ, mặt bằng thông thoáng giúp thoát hiểm nhanh.
  - Tinh thần đạo đức được nâng cao; tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc, từ đó kích thích hứng thú đối với công việc đang làm, hiệu quả công việc sẽ cao hơn.
    - Thể hiện văn minh, lịch sự và tính thẩm mỹ góp phần tạo nên bộ mặt văn hóa của công ty, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí về chất lượng.
4. Triển khai thực hiện:
4.1. Quán triệt chủ trương:
      CBNV phải nhận thức rõ mục đích yêu cầu và nội dung “Chương trình 5S”; thực hiện chương trình 5S là trách nhiệm của từng thành viên Lotus.
4.2. Tổ chức thực hiện:
 - Triển khai kế hoạch: Trưởng ban có trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến từng thành viên. Cần thiết có thể đưa thêm những yêu cầu cụ thể phù hợp với công ty để quản lý tốt hơn.
 - Thực hiện: Để duy trì, việc quan trọng là lãnh đạo phải làm gương và tổ chức để thành viên trong công ty tham gia thực hiện, đồng thời có sự phản hồi thường xuyên về việc áp dụng trong các cuộc họp điều hành. Tổ chức đánh giá 5S định kỳ hàng tuần. Đánh giá chéo giữa các phòng, ban với mục đích đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn 5S, từ đó đo lường chính xác kết quả của việc thực hiện, đồng thời để có cơ sở giúp Ban Tổng Giám Đốc đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời.    
 
III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO 5S:
 
STT
              HỌ & TÊN
CHỨC VỤ
      BAN 5S
GHI CHÚ
1
LƯƠNG ĐỨC HIỆP
GĐHC
TRƯỞNG BAN
 
2
NGUYỄN XUÂN PHÚ
GĐKD
PHÓ BAN
 
3
NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
GĐNV&AT
PHÓ BAN
 
4
LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI
TLTGĐ
PHÓ BAN
 
5
NGUYỄN VĂN TIẾN
TLTGĐ
PHÓ BAN
 
6
ĐẶNG TRẦN SƠN VŨ
ĐT CĐ&ĐL
PHÓ BAN
 
7
TRƯƠNG VĂN CỪ
PGĐNV&AT
ỦY VIÊN
 
8
 
NVKD
ỦY VIÊN
 
9
NGUYỄN THÚY DIỆU
NS
ỦY VIÊN
 
10
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
KẾ TOÁN
ỦY VIÊN
 
11
NGUYỄN THỊ LĨNH
LỄ TÂN
ỦY VIÊN
 
12
NGUYỄN THỊ HỒNG
THỦ QUỸ
ỦY VIÊN
 
 
    
  
 
 Nơi nhận:                                                                      Tổng Giám Đốc 
          - Như trên.
           - Lưu HC.
                                                        
                                                                                    Lương Thị Lương Yên
Đang cập nhật
 
 
Thống kê truy cập
 
 
Người đang truy cập: 6
Tổng số lượt truy cập: 222343